Spoločnosť wbx, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

in advertising we trust...
Kontaktujte nás: +421 918 699 666
pon - pia: 09:00 – 17:00
 

Sporová agenda

Prevádzkovateľ: wbx, s.r.o., so sídlom 040 01 Košice – Juh, Ostrovského 2, IČO: 46 530 622

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
+420 918 699 666
info@webex.sk

Účel spracúvania: Riešenie súdnych sporov prevádzkovateľa, účasť na konaniach, uplatňovanie a/ alebo bránenie právnych nárokov prevádzkovateľa

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov: advokáti, súdy, exekútori, protistrany

Doba uchovávania:10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov dotknutou osobou je vylúčené, nakoľko príslušnými údajmi disponuje a príslušné údaje poskytuje prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť osobných údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.