Spoločnosť wbx, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

in advertising we trust...
Kontaktujte nás: +421 918 699 666
pon - pia: 09:00 – 17:00
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov - súhlas

Prevádzkovateľ:
wbx, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Ostrovského 2, 040 11 Košice, Slovenská republika
+421 918 699 666
kosice@webex.sk

Účel spracúvania: kontaktovanie klienta

Právny základ spracúvania:
Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov: -

Doba uchovávania: po dobu trvania udeleného súhlasu

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná aby sme Vás mohli kontaktovať, v prípade Vášho dotazu cez našu webovú stránku. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k reagovaniu na Váš e-mail. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Vykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:
Vykonáva sa

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas.